קטגוריה


Onlife

איך להפוך את בית הילדות לווילה מפוארת

איך להפוך את בית הילדות לווילה מפוארת

החידה שעמדה בפני האדריכלית קורין לוי הייתה להפוך את המבנה הקיים לשונה לחלוטין מבחינת אדריכלות, חומרי גמר וחלוקה פנימית, אבל יחד עם זאת לשמור על יסודות המבנה ולחשוף את יתרונותיו הרבים של המגרש הייחודי